MEDLINE ASSEMBLY SLOVAKIA s.r.o.

Kompletizácia a balenie chirurgických setov pre účely vykonávania operácií očí.

Zadanie zákazky

Spoločnosť Medline Assembly Slovakia s.r.o. sa rozhodla dosiahnutie úspor zabezpečiť prostredníctvom investície do nového zariadenia.

Ikona postavy

Situácia klienta

Pri projektovaní haly bol zvolený ako zdroj stlačeného vzduchu kompresor typu GA 11-10 FF s 250l vzdušníkom, vrátane následnej úpravy stlačeného vzduchu. Po približne dvojročnej prevádzke sa ukázalo, že kompresor je využívaný iba na cca. 10 až 20%, čo spôsobovalo neekonomickú výrobu stlačeného vzduchu.

Ikona žiarovky

Návrh riešenia

Vďaka vykonanému meraniu sme zákazníka oslovili s úsporným riešením - nainštalovaním kompresora typu GA 7 VSD+ FF s plynulou reguláciou a frekvenčným meničom, čím by sa mohli dosiahnuť úspory elektrickej energie pri výrobe stlačeného vzduchu v rozsahu 80 až 90%.

Ikona grafu

Výsledok

Spoločnosti Medline Assembly Slovakia s.r.o. sa podarilo, po diskusií s vedením, presadiť kúpu nového kompresora typu GA 7 VSD+ FF. Následným sledovaní spotreby energie sa potvrdili i projektované úspory a predbežné kalkulácie.

Čoho sme riešením docielili?

Docielili sme hospodárnu výrobu stlačeného vzduchu pri všetkých chodoch prevádzky, čo vo finále reprezentuje návratnosť celej investície za menej ako dva roky.

Ako hodnotí riešenie klient?

"Máme nainštalovaný vysoko inovatívny kompresor, ktorý nám výrazne šetrí energiu."

"Uvítali sme profesionálny prístup zástupcov spoločnosti Atlas Copco, počas analýzy našej nevyhovujúcej situácie pri výrobe stlačeného vzduchu, ako aj pri návrhu jej riešenia, inštalovaním nového kompresora. Skutočnosť splnila a dokonca aj predbehla naše očakávania. Kompresor GA 7 VSD+ FF má kultivovaný chod, ktorý sa i v našej pomerne tichej prevádzke takmer nedá zaregistrovať sluchom. V neposlednom rade sme týmto docielili aj skutočnosť, že máme záložný kompresor a nemusíme sa obávať výpadkov vo výrobe, spôsobených prípadnou poruchou, alebo potrebou odstavenia kompresora."

Stanislav Totovský
údržba v Medline Assembly Slovakia s.r.o.

medline-muzi.jpg

Poradíme vám, kontaktujte nás ešte dnes

Obráťte sa so svojimi otázkami na našich odborníkov. Radi vám so všetkým pomôžeme. Napíšte nám!