Promont, s.r.o.

Komplexné dodávky a montáž oceľových konštrukcií a technologických zariadení.

Zadanie zákazky

Jasným cieľom spoločnosti Promont, s.r.o. bola optimalizácia spotreby elektrickej energie pre výrobu stlačeného vzduchu a zvýšenie výkonu kompresorovej stanice.

Ikona postavy

Situácia klienta

Stlačený vzduch spoločnosť využíva na zváranie, pieskovanie a nanášanie farieb na oceľové konštrukcie. Doposiaľ bola jeho výroba zabezpečená kompresormi spoločnosti KAESER. S prevádzkou kompresorov bola spoločnosť spokojná. Všetky kompresory sa javili ako opotrebované, s potrebou výrazných investícií do ich generálnych opráv. Ďalším nemenej dôležitých faktorom, ovplyvňujúcim záujem spoločnosti o investíciu, bola úspora energií pri výrobe stlačeného vzduchu a zvýšený dopyt vďaka rozšíreniu výrobného závodu o novú tryskaciu kabínu.

Ikona žiarovky

Návrh riešenia

Vďaka vykonanému meraniu sme zákazníka oslovili s úsporným riešením – nainštalovaním kompresora typu GA 45 VSD+ s frekvenčným meničom, čím by sa mohli dosiahnuť úspory na elektrickej energii pri výrobe stlačeného vzduchu v rozsahu okolo 41%.

Ikona grafu

Výsledok

Spoločnosti Promont, s.r.o. sa podarilo, po diskusii s konateľom p. Pavlom Masnicom, presadiť kúpu nového kompresora typu GA 45 VSD+.

Čoho sme riešením docielili?

Inováciou kompresora sme znížili spotrebu elektrickej energie a získali spokojného zákazníka.

Ako hodnotí riešenie klient?

"Uvítali sme profesionálny prístup zástupcov spoločnosti Atlas Copco počas analýzy našej situácie pri výrobe stlačeného vzduchu, ako aj pri návrhu jej riešenia inštalovaním nového kompresora."

"Skutočnosť splnila naše očakávania. Máme nainštalovaný menší a zároveň inovatívny kompresor, ktorý nám výrazne šetrí energiu. V neposlednom rade sme týmto docielili aj skutočnosť, že máme záložné kompresory a nemusíme sa obávať výpadkov vo výrobe, spôsobených prípadnou poruchou, alebo potrebou odstavenia kompresora."

Pavol Masnica
konateľ spoločnosti Promont, s.r.o.

promont-muzi.jpg

Poradíme vám, kontaktujte nás ešte dnes

Obráťte sa so svojimi otázkami na našich odborníkov. Radi vám so všetkým pomôžeme. Napíšte nám!